Lux - Development

 Për më tepër informata lidhur me projektin, ju lutem kontaktoni:
Max Glesener
Regional Representative Balkans
glesener@lux-development.lu
Partneri implementues
Setec Engineering (Austri)

Për pyetje ju lutem kontaktoni:

Këshilltar Kryesor Teknik, Paul Henri Bourlon,
paulhenri.bourlon@luxdev.lu