Lux - Development

 Për më tepër informata lidhur me projektin, ju lutem kontaktoni:
Max Glesener
Regional Representative Balkans
[email protected]
Partneri implementues
Setec Engineering (Austri)

Për pyetje ju lutem kontaktoni:

Këshilltar Kryesor Teknik, Paul Henri Bourlon,
[email protected]