USAID

Për më tepër informata lidhur me projektin, ju lutem kontaktoni: 

Perihane Ymeri-Ustaibo
Project Management Specialist
[email protected]

 


Reformat Institucionale në Sektorin e Ujit në Kosovë (K-WISER) - Përmbledhje e Projektit

Partneri implementues
Tetra Tech Inc

Rr Arkitekti Karl Gega No 10 (3rd floor)
Prishtina
Kosovo

Uebfaqja:
www.tetratech.com

Për pyetje ju lutem kontaktoni:
Drejtor i Projektit, Rick Albani
[email protected]