Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë (European Union Office in Kosovo)

 

Për më tepër informata lidhur me projektin, ju lutem kontaktoni:
Iva Stamenova
Task Menaxhere – Bujqësi dhe Mjedis
[email protected]

Gazmend Selimi
Task Menaxher – Mjedis
[email protected]Përmirësimi i cilësisë së investimeve publike dhe përgatitja e terrenit për fonde të BE-së (EU-PIP) – projekti

Partneri Implementues
Tribal HELM
Departamenti i Buxhetit, MEF, Kati 14, Ndërtesa e Qeverisë
Prishtinë

Për pyetje ju lutemi kontaktoni:
Udhëheqësin e Ekipit, David Jankofsky,
[email protected]